Onlinemöte på svenska

  • ti 24.10.2023 klo 1719
  • Teams

Välkommen med på Aksons första onlinemöte på svenska! Temat för mötet är blås- och tarmproblem relaterade till ryggmärgsskada och deras behandling. Till en början kommer Ulrika Ahlcrona från Coloplast att hålla en föreläsning i ämnet och efter det blir det även tid för fri diskussion och erfarenhetsutbyte. Onlinemötet är också ett bra tillfälle att tala om för oss på Akson vad du har för önskemål angående vår verksamhet och hur vi skall lägga upp vårt informationsutbyte på svenska. 

Mötet är kostnadsfritt och öppet för alla personer med ryggmärgsskada. Mötet organiseras i Teams och deltagandelänken skickas till alla anmälda deltagare kvällen före mötet.

 Anmäl dig senast 18.10. 

Om du vill ha mera information, ta kontakt med Ulf Gustafsson, ulf.gustafsson@aksonry.fi